Deklaracja dostępności
O mieście

Budowa mostu w ciągu ulicy Lipowej – roboty postępują

Firma „AW BAUTEX” z Nowego Sącza realizuje zadanie związane z powstaniem mostu w ciągu ulicy Lipowej.  Roboty posuwają się do przoduw ostatnim okresie czasu wykonano montaż krawężników i desek gzymsowych na moście, rozpoczęto montaż zbrojenia kap chodnikowych oraz dokończono wykonywanie murów oporowych. Wykonano też budowę: instalacji oświetlenia i kanału technologicznego, warstwy stabilizowanego podłoża na ul. Lipowej oraz montaż opasek na brzegach potoku z koszy siatkowo-kamiennych.

Obecnie Wykonawca robót realizuje prace związane z: ułożeniem izolacji płyty pomostu w strefie jezdni, ułożeniem warstwy wiążącej z asfaltu lanego na moście, ułożeniem podbudowy pomocniczej z kruszywa w części drogowej, montażem krawężników i obrzeży betonowych w części drogowej, ułożeniem podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w części drogowej, dokończeniem umocnienia koryta potoku wraz z wylotami kanalizacji oraz montażem barier ochronnych na obiekcie.

Powstanie mostu w ciągu ul. Lipowej realizowane jest przy udziale środków w wysokości 7 mln 100 tys. zł pozyskanych przez Miasto Limanowa z funduszu wsparcia dla gmin górskich. Całość zadania wyniesie 12 mln 389 tys. złotych.

Galeria

Wróć do góry