Deklaracja dostępności
O mieście

36,4 mln zł dla miasta Limanowa z Rządowego Programu Mieszkania Komunalne

36,4 mln złotych przyznano Miastu Limanowa z Rządowego Programu Mieszkania Komunalne. Przyznane środki przeznaczone zostaną na budowę dwóch czterosegmentowych bloków ze 102 lokalami mieszkalnymi, które powstaną przy ul. Bednarczyka.

Miasto Limanowa z przyznaną  kwotą 36 386 059,31 złotych jest największym małopolskim beneficjentem w bieżącym rozdaniu rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Łącznie w Małopolsce środki przyznano 7 małopolskim samorządom w wysokości 66,5 mln złotych.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego to program, który ma na celu zwiększenie liczby mieszkań będących w gestii samorządów. Środki na budowę lokali mieszkalnych nie pochodzą z programu romskiego i nie są dedykowane społeczności romskiej.

Wróć do góry