Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zmiana organizacji ruchu w związku z organizacją „Dni Limanowej”

Na potrzeby organizacji „Dni Limanowej 2023” od 4 lipca do 11 lipca zamknięty zostanie ruch kołowy na ulicy Bronisława Czecha na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szwedzką do Skateparku przy Limanowskim Domu Kultury.

W dniach od 6 lipca od godz.6.00 do 10 lipca do godz. 6:00 wyłączone z użytku będą parkingi po obydwu stronach ulicy Bronisława Czecha na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do drogi wewnętrznej prowadzącej za budynek hotelu Siwy Brzeg.

Od 6 lipca od godz. 20:00 do 10 lipca 2023 roku do godz. 20:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka ulicy Bronisława Czecha na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do Skateparku przy Limanowskim Domu Kultury,

W dniach:

7 lipca od godz. 24:00 do godz. 06:00 w dniu 8 lipca oraz 8 lipca od godz. 24:00  do godz. 06:00 w dniu 9 lipca

nastąpi zamknięcie ruchu pieszego odcinka ulicy Bronisława Czecha na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do Skateparku przy Limanowskim Domu Kultury.

Wróć do góry