Deklaracja dostępności
O mieście

Edukacja i Profilaktyka w zakresie uzależnień i przemocy na Dniach Limanowej

Podczas tegorocznych Dni Limanowej Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Limanowa we współpracy z Limanowskim Domem Kultury zorganizowała Piknik Rodzinny o charakterze profilaktycznym. Organizacja wydarzenia miała na celu promowanie trzeźwości, wartości rodzinnych oraz integrację rodzin poprzez wspólne spędzanie czasu na grach, zabawach oraz konkursach. Wydarzenie odbyło się w dniach 7 – 9 lipca 2023 r. jako impreza towarzysząca.

Obecne było stoisko edukacyjno-profilaktyczne, na którym członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych promowali działania i prace Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komisji. Każdy zainteresowany mógł zasięgnąć szczegółowych informacji na temat pracy Komisji i Zespołu  oraz możliwości bezpłatnego poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym, a także otrzymać materiały edukacyjno – profilaktyczne.

Podjęte działania były zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Limanowa na lata 2022-2024.

Galeria

Wróć do góry