Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Wieloletni dyrektorzy dwóch placówek oświatowych odeszli na emeryturę

Z końcem roku szkolnego dwie miejskie placówki oświatowe pożegnały swoich dyrektorów. Po 21 latach pracy na stanowisku dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2  na emeryturę odeszła Halina Kożuch, natomiast po 42 latach pracy w Szkole Podstawowej nr 3 – w tym 20 latach pełnienia funkcji dyrektora – na emeryturę odszedł Wiesław Wójtowicz.

Dyrektorów placówek żegnała społeczność przedszkolna oraz szkolna, a podziękowania i życzenia popłynęły także od władz Miasta Limanowa.
30 czerwca podziękowania na ręce wieloletniej dyrektorki Miejskiego Przedszkola Nr 2 Haliny Kożuch skierowali Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz ze Skarbnikiem Miasta Ireną Gawlik i Kierownikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Halina Waktor.

Galeria

Natomiast podziękowania i  gratulacje wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Wiesław Wójtowicz odebrał od władz Miasta Limanowa podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w dniu 23 czerwca w siedzibie szkoły. Podziękowania skierowali do niego Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa Jolantą Juszkiewicz.

Galeria

Wróć do góry