Deklaracja dostępności
O mieście

Uroczyście podpisano umowę i akt erekcyjny dot. budowy Kompleksu Wojskowego w Mieście Limanowa

18 czerwca w Limanowej miało miejsce uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą Firmą WARBUD –  budowy Kompleksu Wojskowego dla potrzeb pododdziałów 11. Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Mieście Limanowa – oraz uroczystego podpisania i wmurowania AKTU EREKCYJNEGO budowy Kompleksu Wojskowego. W wydarzeniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, a wśród nich Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Uroczystość rozpoczęły przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali kolejno:

– Wiceminister Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz

– Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – generał brygady Maciej Klisz

– Wiceprezes  Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – Bartłomiej Pawlak

– Prezes Zarządu Firmy WARBUD – Nicolas Dépret

–  Senator RP – Jan Hamerski

– Wiceminister Sportu i Turystyki – Andrzej Gut – Mostowy

– Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Grzegorz Biedroń

oraz Burmistrz Miasta Limanowa – Władysław Bieda,
który w swym przemówieniu serdecznie podziękował wszystkim osobom, dzięki którym budowa kompleksu wojskowego w mieście Limanowa stała się faktem, a dzisiejsze wydarzenie jest kolejnym krokiem, pozwalającym rozpocząć finalny etap – czyli etap budowy bazy wojsk obrony terytorialnej, w którym stacjonować będą żołnierze 114. batalionu lekkiej piechoty.

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej realizacji inwestycji – budowy Kompleksu Wojskowego dla potrzeb pododdziałów 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Limanowej.

Swoje podpisy złożyli: z ramienia Wykonawcy – Prezes Zarządu Firmy WARBUD  Nicolas Dépret, a z ramienia Miasta Limanowa – Prezes Zarządu Spółki LimWot Wiesław Wojcieszak, a także prokurent – radca prawny Krzysztof Smaga.

Po podpisaniu umowy miało miejsce uroczyste podpisanie AKTU EREKCYJNEGO Budowy Kompleksu Wojskowego dla potrzeb pododdziałów 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Treść aktu erekcyjnego :

AKT EREKCYJNY

BUDOWY KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W MIEŚCIE LIMANOWA
DLA POTRZEB PODODDZIAŁÓW 11. MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

Dla pamięci przyszłych pokoleń  – w obecności przedstawicieli polskiego rządu, parlamentarzystów, władz samorządowych, Wojska Polskiego, Polskiego Funduszu Rozwoju, generalnego wykonawcy,
władz Miasta Limanowa oraz zaproszonych gości – dnia 18 czerwca 2023 roku
w mieście Limanowa w budowany kompleks wojskowy dla potrzeb pododdziałów 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
wmurowano Akt Erekcyjny.
 

Pragnieniem wszystkich jest, aby kompleks wojskowy, w którym stacjonować będzie 114. Batalion Lekkiej Piechoty służył celom istotnym zarówno dla Państwa Polskiego jak i dla wspólnoty samorządowej Miasta Limanowa.

Kompleks wojskowy zlokalizowany będzie w rejonie ul. Zygmunta Augusta, na powierzchni ok. 12 ha. Obejmował będzie m.in.: budynek koszarowo-biurowy o powierzchni 8600 m2, przeznaczony dla ponad 400 żołnierzy, garaże dla pojazdów wojskowych oraz pełną infrastrukturę.

Budowa kompleksu realizowana jest przez Miasto Limanowa i Ministerstwo Obrony Narodowej jako program pilotażowy.

Projekt realizowany jest z inicjatywy Miasta Limanowa na podstawie Listu Intencyjnego zawartego w dniu 17 lipca 2021 roku pomiędzy Burmistrzem Miasta Limanowa a Ministrem Obrony Narodowej. 

Realizatorem projektu i inwestorem jest miejska spółka LimWot Sp. z o.o.

Wykonanie inwestycji jest współfinansowane ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Warbud S.A.

Dla upamiętnienia faktu rozpoczęcia budowy, przez wmurowanie niniejszego aktu, swoje podpisy podczas uroczystości złożyli:

Wiceminister Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz

Senator RP –  Jan Hamerski

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – generał brygady Maciej Klisz

Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – Bartłomiej Pawlak

Płk Artur Zdybski – Szef Zarządu Rejonowego Zarządu Infrastruktury

Burmistrz Miasta Limanowa – Władysław Bieda

Prezes Zarządu Firmy WARBUD – Nicolas Dépret

Prezes Zarządu Spółki LimWot – Wiesław Wojcieszak

Podpisany AKT EREKCYJNY Prezes Spółki LimWot – Wiesław Wojcieszak umieścił w tubie, po czym nastąpiło uroczyste wmurowanie tuby, w czym czynnie wzięły udział osoby, które złożyły pod AKTEM swoje podpisy, a końcowym  wmurowaniem aktu zajął się pracownik firmy WARBUD – Wykonawcy budowy Kompleksu Wojskowego w mieście Limanowa.

Na zakończenie uroczystości cztery pamiątkowe kopie AKTU EREKCYJNEGO otrzymali:  Wiceminister Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz , Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej  – generał brygady Maciej Klisz,  Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – Bartłomiej Pawlak oraz Burmistrz Miasta Limanowa – Władysław Bieda.

Relacja z wydarzenia w Telewizji Kraków pod linkiem: https://krakow.tvp.pl/70644706/zawsze-gotowi-zawsze-blisko

Galeria

Wróć do góry