Deklaracja dostępności
O mieście

Umowa na stabilizację osuwiska przy ul. Paderewskiego podpisana

W Urzędzie Miasta Limanowa podpisana została umowa pomiędzy Miastem Limanowa, a Wykonawcą stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi – ul. Paderewskiego w Limanowej. Realizacją zadania zajmie się Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Spółka z o.o. ze Skoczowa, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z ramienia Miasta Limanowa umowę podpisał Burmistrz Władysław Bieda wraz ze Skarbnikiem Miasta – Ireną Gawlik, a ze strony Wykonawcy Prezes Zarządu Roman Rogowski Jednocześnie podpisana została także umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją tej inwestycji z Krzysztofem Faronem.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Spółka z o.o. ze Skoczowa wykona prace za kwotę 3 424 933,61 zł, a zadanie w 80%  kosztów kwalifikowalnych pokryte zostanie za środki pozyskane przez Miasto Limanowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków osuwiskowych w 2023 roku.

Galeria

Wróć do góry