Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

„Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza w Mieście Limanowa”- do środy 7 czerwca ostatni termin złożenia deklaracji

Burmistrz Miasta Limanowa apeluje tylko do środy 7 czerwca br. można składać deklaracje o dotacje na wymianę źródeł ogrzewania w ramach: „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę-ETAP II ”.

Dla kogo ?

Wnioskować mogą właściciele budynków jednorodzinnych lub lokali  w budynkach wielorodzinnych. Umowę z mieszkańcem Miasto podpisuje na podstawie oceny energetycznej. Ocena energetyczna jest elementem obowiązkowym.

Na co ?

Na wymianę źródeł ogrzewania na gaz lub pompę ciepła do 8000 zł

Wymianę instalacji wewnętrznej do 6000 zł

Dotację do prac termomodernizacyjnych ( tylko w przypadku niskich dochodów* i jeśli wynika to z oceny energetycznej  ) do 15 000zł

*dochód  w gospodarstwie jednoosobowym–na osobę nie przekracza 200% najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;  tj: 3176,88 zł

* dochód w gospodarstwie wieloosobowym– dochód na osobę nie przekracza 125% najniższej emerytury na osobę zgodnie z zapisami  ww. ustawy tj. 1985,55 zł

Forma dotacji :

Refundacja tj. koszty poniesione przez mieszkańca są refundowane po podpisaniu umowy z Miastem  i po zakończeniu prac -na pisemny wniosek mieszkańca.

Termin realizacji inwestycji musi zakończyć się do końca sierpnia 2023.

Osoby zainteresowane muszą złożyć deklaracje udziału  do końca dnia 7 czerwca br.

Deklaracje  dostępne są na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa lub w pokoju 304 oraz TUTAJ

Regulamin programu dostępny jest na stronie :

https://bip.malopolska.pl/umlimanowa,a,2157125,uchwala-nr-lxi39722-rady-miasta-limanowa-z-dnia-29-sierpnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-ok.html

Wróć do góry