Deklaracja dostępności
O mieście

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy ul. Czecha oraz budowy chodnika przy ul. Polnej

Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz ze Skarbnikiem Miasta – Ireną Gawlik podpisali umowy z Wykonawcami zadania dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Czecha w Limanowej oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Polnej w Limanowej.

Dla ul. Polnej z ramienia Wykonawcy, którym jest Konsorcjum: AD ECO BAU Dariusz Sądelski i AD ECO BAU Sp.z.o.o. umowę podpisywał Dariusz Sądelski. Wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zadania zrealizuje prace za kwotę 93.000,00 zł.

Dla ul. Czecha z ramienia Wykonawcy, którym jest INFRAROAD Sp.z.o.o. umowę podpisywał Kamil Haraf – Prezes Zarządu. Wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zadania zrealizuje prace za kwotę 92 250,00 zł.

Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych ogłoszone zostaną postępowania przetargowe na wybór Wykonawców poszczególnych zadań.

Galeria

Wróć do góry