Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie na wiersz gwarą o Limanowej

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza do uczestnictwa w konkursie na wiersz gwarą (naszego regionu) o Limanowej.

Celem konkursu jest:
• przypomnienie bogactwa języka gwary, który powoli zanika w naszym regionie ;
• zainspirowanie młodego pokolenia do poszukiwania źródeł folkloru i sięganie do jego bogactwa,
• ujawnianie i promowanie talentów literackich;
• pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej wśród mieszkańców Limanowszczyzny;
• promowanie twórców Ziemi Limanowskiej.

MBP czeka na wiersze uczestników ze szkół podstawowych ( klasy V- VIII), szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych.
Podpisane prace wraz z kartą zgłoszenia można składać do dnia 15 sierpnia 2023 r.:
– osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej ( Wypożyczalnia dla dorosłych z Czytelnią),
– drogą pocztową na adres Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej ul. B. Czecha 4, 34- 600 Limanowa z dopiskiem „Konkurs na wiersz gwarą o Limanowej” wraz z kartą zgłoszenia
– drogą mailową: wypozyczalnia@mbp.wlimanowej.pl w treści maila wpisać: konkurs na wiersz gwarą o Limanowej

Wydarzenie jest częścią projektu ,,Kalejdoskop słowa i obrazu z twórcami Ziemi Limanowskiej”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Promocja Czytelnictwa 2023.

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Limanowa
Patronat Medialny: TV28, RDN Nowy Sącz
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej

Wróć do góry