Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Informacja dot. listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Miasta Limanowa na rok 2023

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIIII.257.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Limanowa oraz pomieszczeń tymczasowych z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta Limanowa podaje listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Limanowa na rok 2023.

Przedmiotową listę osób pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Limanowa na posiedzeniu w dniu 26.06.2023 r.

Lista osób dostępna TUTAJ

Wróć do góry