Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Ogłoszenie

Na dzień 5 czerwca 2023 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 208 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 15 lat całego obiektu Mój Rynek zlokalizowanego na działce ewid. nr 459/54 obr 5 m. Limanowa, stanowiącego własność Miasta Limanowa.

W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie nie zostało wpłacone żadne wadium ani złożona żadna oferta.

W dniu i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nie zgłosił się żaden oferent jak również nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 12.06.2023 r. do dnia 19.06.2023 r.

Wróć do góry