Deklaracja dostępności
O mieście

Wybrano Wykonawcę stabilizacji osuwiska wraz z odbudową ul. Paderewskiego

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Spółka z o.o. ze Skoczowa zostało wybrane na Wykonawcę stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi – ul. Paderewskiego w Limanowej.

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonania stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi – ul. Paderewskiego  nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wyboru oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia.

W postępowaniu dot. wykonania stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi – ul. Paderewskiego wzięły udział trzy oferty: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Spółka z o.o. , Keller Polska Sp z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego oraz SANTEX Sp. z o.o. z Sędziszowa Małopolskiego, a na Wykonawcę zadania z kwotą 3 424 933,61 zł, wybrano Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Spółka z o.o. ze Skoczowa.

Rozpoczęcie robót rozpocznie się po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Zadanie związane z wykonaniem stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi – ul. Paderewskiego  realizowane będzie za środki pozyskane przez Miasto Limanowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków osuwiskowych w 2023 roku.

Wróć do góry