Deklaracja dostępności
O mieście

Spotkanie władz Miasta Limanowa z niemiecką delegacją

W czwartek 18 maja w Urzędzie Miasta Limanowa odbyło się polsko-niemieckie spotkanie. Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Wiceburmistrzem Wacławem Zoniem gościli delegację z niemieckiego stowarzyszenia z Miasta Wienhausen, współpracującego z partnerskim Miastem Wathlingen. Przedstawiciele niemieckiego stowarzyszenia przybyli do władz miasta, by za pośrednictwem Limanowej odbyć wspólną wideokonferencję z władzami partnerskiego Miasta Truskawiec na Ukrainie.

Podczas spotkania i wideokonferencji goście z Niemiec przybliżyli pokrótce cele działania stowarzyszenia i przedstawili propozycje pomocy, która ukierunkowana jest na wsparcie ukraińskich szkół, m.in. tych działających w Truskawcu. Z ramienia Miasta Truskawca w wideokonferencji wziął udział Burmistrz Andrii Kulczyński oraz Wiceburmistrz Olena Petranych, którzy przestawili obecną sytuację na Ukrainie i w samym Truskawcu oraz wymienili formy wsparcia, które w odniesieniu do placówek szkolnych mogłoby podjąć niemieckie stowarzyszenie.

Burmistrzowie Miasta Limanowa poinformowali gości o pomocy i wsparciu jakie od początku wybuchu wojny Miasto Limanowa wspólnie z niemiecką gminą Wathlingen udziela partnerskiemu Miastu Truskawiec.

Galeria

Wróć do góry