Deklaracja dostępności
O mieście

Przewodnicząca Rady Miasta odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

W piątek 26 maja, podczas sesji Rady Miasta Limanowa miało miejsce wręczenie odznaczenia państwowego – SREBRNEGO KRZYŻA ZASŁUGI Przewodniczącej Rady Miasta Limanowa Jolancie Juszkiewicz. Odznaczenie państwowe zostało przyznane Przewodniczącej Rady Miasta przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI w imieniu Prezydenta RP wręczył Przewodniczącej Rady Senator RP Jan Hamerski, który serdecznie pogratulował przyznanego odznaczenia, a także Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz w imieniu całej Rady Miasta jej Wiceprzewodniczący: Stanisław Orzechowski i Leszek Woźniak.

Przewodnicząca Rady Miasta podziękowała wszystkim osobom, które zauważyły jej pracę na rzecz lokalnego środowiska, dzięki czemu otrzymała odznaczenie państwowe, a w szczególności Zofii Bukowiec – Dyrektor Biura Senatora Hamerskiego w Limanowej, Radnemu Miasta Limanowa Leszkowi Mordarskiemu oraz Senatorowi Janowi Hamerskiemu, którzy zwrócili się z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie jej odznaczenia.

Galeria

Wróć do góry