Deklaracja dostępności
O mieście

Promesę na stabilizację osuwisk w kwocie 3 234 988,00 zł odebrał Burmistrz Miasta Limanowa

Podczas briefingu, który miał miejsce w poniedziałek 8 maja w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda odebrał promesę na kwotę 3 234 988,00 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi w 2023 roku.

Kwota 3 098 988,00 zł przyznana została Miastu Limanowa na zadanie związane z wykonaniem stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi – ul. Paderewskiego, natomiast reszta przyznanych środków dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadań związanych ze stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi – ul. Walecznych oraz stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi – ul. Bystra.

Wręczenia promesy Burmistrzowi Miasta Limanowa dokonał  Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, a w wydarzeniu wziął udział I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, pełniący również funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, a także reprezentujący MSWiA Mariusza Kamińskiego – Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA Wojciech Radecki wraz z pracownikami Wydziału Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MUW i członkowie Wojewódzkiego Zespołu na czele z prof. dr. hab. Antonim Wójcikiem.

Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację 16 zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi trafiły do 11 małopolskich samorządów – 8 gmin i 3 powiatów.

( fot.: MUW Kraków)

Wróć do góry