Deklaracja dostępności
O mieście

Podpisano umowy z Wykonawcami budowy instalacji fotowoltaicznych zasilających pompownie wody i przepompownie ścieków oraz budynki użyteczności publicznej

Podpisane zostały umowy pomiędzy Miastem Limanowa, a Wykonawcami zadania pn.:Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających pompownie wody i przepompownie ścieków oraz budynki użyteczności publicznej w mieście Limanowa”. Jego realizacją zajmą się: Firma Elektroinstalacyjna „ELFACH” z Łososiny Górnej oraz PROMIKA SOLAR Sp. z o.o. z Bonowic, których oferty wybrane zostały jako najkorzystniejsze w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie podzielone zostało na 4 części :

Część 1: Instalacje fotowoltaiczne dla przepompowni wody i dla przepompowni ścieków  – którego realizacją zajmie się Firma Elektroinstalacyjna „ELFACH” z Łososiny Górnej za kwotę 412 325,52 zł

Część 2: Instalacje fotowoltaiczne dla Limanowskiego Domu Kultury oraz zaplecza noclegowego LDK

Część 3: Instalacje fotowoltaiczne dla sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Parku Rekreacji oraz zaplecza obsługi krytego parkingu

oraz

Część 4: Instalacje fotowoltaiczne dla stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

– które wykona PROMIKA SOLAR Sp. z o.o. z Bonowic. Część 2 zrealizuje ona za kwotę 279 355,14 zł, część 3 – za kwotę 252 844,95 zł, a część 4  – za kwotę 376 582,95 zł.

Zadanie związane z budową instalacji fotowoltaicznych zasilających pompownie wody i przepompownie ścieków oraz budynki użyteczności publicznej w 97,8 % pokryte zostanie ze środków pozyskanych przez Miasto Limanowa z Funduszu „Polski Ład”.

Wróć do góry