Deklaracja dostępności
O mieście

Obchody Dnia Strażaka z miejskimi odznaczeniami

21 maja na limanowskim rynku miała miejsce uroczystość Dnia Strażaka. Strażackie święto rozpoczęła o godz. 10:30 Msza Św. odprawiona w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej, następnie na płycie rynku zgromadzili się druhny i druhowie z OSP Limanowa i OSP Łososina Górna. Wśród przybyłych gości obecna  była delegacja strażaków z partnerskiego Miasta Wathlingen w Niemczech.

Mszy Św. w intencji strażaków w  limanowskiej Bazylice przewodniczył Kapelan Powiatowy Strażaków Ks. Bogdan Stelmach, który podczas wygłoszonej homilii udzielił Błogosławieństwa Bożego zgromadzonym strażakom.

Po Mszy Św. pochód strażacki przemaszerował na płytę rynku, gdzie miała miejsce oficjalna część obchodów. W trakcie pochodu odczytane zostały informacje dotyczące działalności jednostek OSP Limanowa i OSP Łososina Górna, następnie następnie po uroczystym wciągnięciu flagi państwowej na maszt prowadzący uroczystość Marian Wójtowicz w imieniu Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy przywitał zgromadzonych strażaków oraz przybyłych na rynek gości.

Główny Komendant Straży Pożarnej w Wathlingen Axel Kernbach który przewodził niemieckiej delegacji odczytał  list od Burmistrzyni Miasta Wathlingen Claudii Sommer, wystosowany na okoliczność Święta Strażaków, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń miejskich przyznanych druhom przez Radę Miasta Limanowa w uznaniu zasług za ofiarna służbę na rzecz mieszkańców miasta oraz ratowanie ludzkiego życia i mienia.

Treści uchwał Rady Miasta Limanowa w sprawie nadania Tytułów i Medali „Przyjaciel Miasta Limanowa” odczytała Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, a wraz z nią wręczenia odznaczeń dokonał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda w asyście Poseł na Sejm RP Urszuli Nowogórskiej i Wiceministra Klimatu i Środowiska, Posła na Sejm RP Edwarda Siarki.

Odznaczenia miejskie otrzymali: dh Mateusz Musiał, dh Maciej Dąbrowski, dh Ignacy Raczek, dh Łukasz Smoleń, dh Tomasz Matras i dh Fransiszek Król.

Po wręczeniu odznaczeń  gospodarz miasta skierował do strażaków słowa podziękowania za ich codzienną  gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom, za ich niebezpieczną i ciężką pracę, niejednokrotnie ratującą ludzkie zdrowie i życie, a wraz z podziękowaniami Burmistrz złożył wszystkim strażakom serdeczne życzenia wytrwałości w niełatwej i wymagającej służbie. Słowa podziękowania do druhen i druhów skierowali także przybyli na uroczystość goście: Poseł na Sejm RP – Urszula Nowogórska, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Poseł na Sejm RP Edward Siarka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej – st. bryg. Tomasz Pawlik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Limanowej – st.bryg. Grzegorz Janczy, a także Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego – Józef Pietrzak  i Wójt Gminy Limanowa – Jan Skrzekut.

Wśród gości przybyłych na uroczystość obecni byli także: Z-ca Komendanta Powiatowego  Policji w Limanowej – mł. insp. Albert Kogut, chorąży Grzegorz Cichański ze 114. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej, Z-ca Burmistrza Miasta Limanowa – Wacław Zoń, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Orzechowski oraz radni Rady Miasta Limanowa: Irena Grosicka, Janusz Kądziołka, Karol Ficoń, Leszek Mordarski, Walenty Rusin, Wiesław Sędzik oraz Piotr Zoń –  będący jednocześnie druhem OSP Limanowa.

W trakcie trwania uroczystości na płycie rynku miał miejsce pokaz wozów bojowych OSP Limanowa i OSP Łososina Górna. Wozy strażackie cieszyły się zainteresowaniem  szczególnie wśród najmłodszych, dla których była to okazja do zapoznania się z pracą druhów ochotników.

Galeria

Wróć do góry