Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

O godz. 16:30 w poniedziałek 22 maja odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ws. budowy obwodnicy Limanowej

Informujemy, że  w poniedziałek 22 maja na godz. 16:30 zmienione zostało rozpoczęcie spotkania w Limanowskim Domu Kultury ws. Wariantu W1A budowy obwodnicy Limanowej z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie oraz firmą opracowującą „studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz programem funkcjonalno-użytkowym dla dokumentacji projektowej – Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK28″.

Nowo ustalona godzina  –16:30 – jest dogodniejsza dla mieszkańców, którzy zwrócili się do stron organizujących spotkanie, by odbyło się ono później niż pierwotnie planowano.

Wariant W1A:

Wariant W1A znajduje się na terenie miasta Limanowa. Rozpoczyna się jako włączenie do istniejącej Drogi Krajowej nr 28 w (kierunek Rabka-Zdrój) w km około 107+800. Na początkowym przebiegu trasy rozwiązanie odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do Miasta Limanowa przechodząc przez tereny pola i tereny częściowo zalesione. Przecina ulicę Łokietka, Lipową, omijając większość zabudowań mieszkalnych. Następnie krzyżuje się ulicami: Małachowskiego, Owocową, Biedronia, Grunwaldzką, Podlipie, Piastowską oraz Sikorskiego, za którymi przekracza Ciek Sowlinka. Za planowanym przejściem nad ciekiem i drogą powiatową K1609 (ul. Józefa Marka) wkracza w tereny zabudowy mieszkaniowej o przewadze budynków jednorodzinnych. Następnie trasa obejmuję kierunek wschodni i krzyżuje się z ulicami Marszałkowicza i Żwirki i Wigury (DP K1610). W km 4+900 projektowana obwodnica przecina Potok Jabłoniec. W dalszej części trasa krzyżuje się z trzema drogami gminnymi ul. Wiejska, Jabłoniecka, Walecznych. Koniec opracowania włącza się w istniejąca Drogę Krajową nr 28.

Długość odcinka ok. 6,0km.

C.II_02-DRO-Plan_W1a-1

C.II_02-DRO-Plan_W1a-2

Wróć do góry