Deklaracja dostępności
O mieście

Na terenie miasta trwają remonty dróg

W ramach środków pozyskanych z Polskiego Ładu w kwocie 30 mln zł terenie miasta Limanowa wykonywany jest remont ulic. Łącznie wykonany zostanie remont 50 odcinków dróg, a prace drogowe wykonują trze firmy: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o. z Limanowej, Firma Handlowo Usługowa KADBUD z Mszany Dolnej oraz ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Kamienicy.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o. z Limanowej realizuje obecnie prace na ulicach: ul. Graniczna – etap 1, ul. Graniczna – etap 2, ul. Graniczna – etap 3, ul. Wierzbowa od DK28 do Szpitala, ul. Leśna, ul. Narutowicza i ul. Nowa.

w lipcu ruszą prace na ulicach: ul. Gawrona – etap 1, ul. Gawrona – etap 2, od września: ul. Paderewskiego w km 0+000 – 0+337, ul. Paderewskiego w km 0+527 – 0+904, ul. Szymanowskiego, ul. Mordarska, ul. Armii Krajowej, ul. B. Czecha,
a w październiku: ul. Wiejska – etap 1 i ul. Wiejska – etap 2.

Na 2024 rok do remontu zaplanowano ulice: ul. Moczarki – etap 1, ul. Dębowa, ul. Paderewskiego w km 0+340 – 0+523, ulica na dz. ew. 253/14, połączenie ul. S. Moniuszki z ul. Pogodną, , ul. Mordarskiego, ul. Kopernika – Targowa, ul. Bp Bednarczyka. ul. Łąkowa, ul. Gajowa, przedłużenie ul. Mickiewicza, ul. Węgrzynowicza – etap 1, ul. Węgrzynowicza – etap 2, ul. Kamienna – etap 2, ul. Ks. J. Rachwała oraz połączenie ul. Mickiewicza z DK28.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o. z Limanowej zrealizuje prace za kwotę 15 mln 057 373,62 zł.

Firma Handlowo Usługowa KADBUD z Mszany Dolnej wykonuje obecnie remont ulic: ul. Zarębki, ul. B. Prusa, ul. H. Modrzejewskiej, w maju rozpoczęły się także roboty na ulicach: ul. A. Asnyka, ul. S. Wyspiańskiego, ul. E. Orzeszkowej, jesienią wykona remont ulic: ul. Metalowców i ul. Bujaka, a w marcu 2024 r. rozpocznie remont: ul. Moczarki i ul. Skrudlak.

Koszt robót wykonywanych przez firmę KADBUD to 1 mln 743 735,24 zł.

 

ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Kamienicy od miesiąca maja ruszyła z remontem ulicy Biedronia, od sierpnia remontowane będą ulice: ul. Grunwaldzka, ul. Potok i ul. Kusocińskiego, a we wrześniu: ul. Jońca i ul. Ogrodowa.

W marcu 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie remontu ulic: ul. Ks. Łazarskiego, od kwietnia 2024 r. ul. Topolowa, od maja 2024 r.ul. Górszczyka, od lipca2024 r. ul. Krótka, a od września 2024 r.: ul. Marsów – etap I i ul. Marsów – etap II.

Wartość prac drogowych, które zrealizuje ZIBUD to 5 mln 975 376,50 zł.

W ramach środków z  Funduszu „Polski Ład”  trwa także budowa nowego mostu pomiędzy ulicą Józefa Marka, a ulicą Sikorskiego. Jest to największe zadnie drogowe realizowane w ramach pozyskanych przez Miasto Limanowa środków z Polskiego Ładu, a wykonuje je Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne BUDMOST z Laskowej. Koszt inwestycji to 13 mln 284 593,36 zł.

Łączny koszt wszystkich zadań drogowych to kwota 36 mln 061 078 72 zł. Inwestycje w kwocie 30 mln zł pokryte zostaną w ramach środków pozyskanych przez Miasto Limanowa z pierwszego naboru Funduszu „Polski Ład”, natomiast pozostała kwota związana z realizacją zadań pochodzić będzie z budżetu miasta.

 

 

Galeria

Wróć do góry