Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Miasto Limanowa otrzymało dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025″ w roku 2023 otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł, wkład własny organu prowadzącego to 3 000,00 zł. Całkowity koszt zadania – 15.000,00 zł.

Wsparcie przeznaczone będzie na zakup nowości wydawniczych.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025″  jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach bieżącej edycji kontynuują sprawdzone metody popularyzacji czytania (takie jak zakup nowości książkowych, czy poprawa infrastruktury bibliotecznej), jak i odpowiadają na współczesne przemiany sposobów uczestnictwa jednostki w kulturze.

Program ma na celu budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poprzez zwiększenie dostępu do nowości wydawniczych, w tym ich zakup oraz wyposażenie bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Wróć do góry