Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zaproszenie na II Małopolski Dzień dla Klimatu w Powiecie Limanowskim

W sobotę 22 kwietnia o godzinie 11:00 na płycie limanowskiego rynku odbędzie się podsumowanie kampanii ,,Od Powiatu dla Klimatu’’. Podczas wydarzenia będzie można otrzymać m.in. sadzonkę drzewa.

Po raz drugi na terenie Województwa Małopolskiego odbędzie się Małopolski Dzień dla Klimatu, czyli cykl wydarzeń oraz spotkań o tematyce ekologicznej organizowanych w 21 małopolskich powiatach z udziałem doradców do spraw klimatu i środowiska. W organizację akcji włącza się również Powiat Limanowski poprzez kampanię ,,Od Powiatu dla Klimatu’’.

W dniach 20 – 22 kwietnia 2023 roku Powiat Limanowski za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przeprowadzi Kampanię edukacyjno- informacyjną pod hasłem: ,,Od Powiatu dla Klimatu’’. Jej głównym celem jest dotarcie do jak największej grupy mieszkańców Powiatu Limanowskiego i zwiększenie świadomości dotyczącej roli, jaką spełniają drzewa i zieleń w środowisku. Podsumowanie kampanii ,,Od Powiatu dla Klimatu’’ odbędzie się w najbliższą sobotę 22 kwietnia o godzinie 11.00 na płycie limanowskiego rynku, gdzie będzie można otrzymać m.in. sadzonkę drzewa.

Zmiana klimatu to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi już dziś stajemy jako społeczeństwo.  Gwałtowne zjawiska pogodowe, ulewne deszcze powodujące powodzie i lokalne podtopienia, fale upałów i  susze – to tylko niektóre przykłady negatywnych skutków zmiany klimatu, które obserwujemy już dziś w naszych okolicach. Nie jesteśmy jednak wobec nich bezradni! Możemy zrobić naprawdę dużo – od inwestycji w odnawialne źródła energii po drobne codzienne nawyki.

Klimatyczne, kwietniowe aktywności w ramach II edycji Małopolskiego Dnia dla Klimatu w poszczególnych powiatach rozpoczynają się w różnym terminie, oferując mieszkańcom regionów różnorodne atrakcje. m.in. rodzinne eko – zabawy, inspirujące do codziennego dbania o klimat i środowisko, lekcje ekologiczne , warsztaty plenerowe, konkursy w szkołach i przedszkolach. Najważniejszym punktem będzie natomiast wspólne sadzenie drzew w ramach akcji #drzewodlaklimatu.

Kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona jest w ramach realizacji Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,, Wdrażanie Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii’’.

 

 

Wróć do góry