Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 26.04.2023 roku do dnia 17.05.2023 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dotyczy dzierżawy działki ewid. nr 459/54 obr 5 m. Limanowa wraz z budynkiem targowiska Mój Rynek w Limanowej. Oddanie w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Pliki do pobrania

Wróć do góry