Deklaracja dostępności
O mieście

Wybrano Wykonawców budowę instalacji fotowoltaicznych zasilających pompownie wody i przepompownie ścieków oraz budynki użyteczności publicznej

Firma Elektroinstalacyjna „ELFACH” z Łososiny Górnej oraz PROMIKA SOLAR Sp. z o.o. z Bonowic wybrane zostały na Wykonawców zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających pompownie wody i przepompownie ścieków oraz budynki użyteczności publicznej w mieście Limanowa”.

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji warunków zamówienia.

Zadanie podzielone zostało na 4 części :

Część 1: Instalacje fotowoltaiczne dla przepompowni wody i dla przepompowni ścieków  – w postępowaniu złożono na zadanie 9 ofert, spośród których na jego Wykonawcę wybrano Firmę Elektroinstalacyjną „ELFACH” z Łososiny Górnej, która zrealizuje prace za kwotę 412 325,52 zł.

Część 2: Instalacje fotowoltaiczne dla Limanowskiego Domu Kultury oraz zaplecza noclegowego LDK

Część 3: Instalacje fotowoltaiczne dla sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Parku Rekreacji oraz zaplecza obsługi krytego parkingu

oraz

Część 4: Instalacje fotowoltaiczne dla stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

– w postępowaniach na każde z zadań złożono 7 ofert, spośród których na ich Wykonawcę wybrano PROMIKA SOLAR Sp. z o.o. z Bonowic, która część 2 zrealizuje za kwotę 279 355,14 zł, część 3 – za kwotę 252 844,95 zł, a część 4  – za kwotę 376 582,95 zł.

Zadanie związane z budową instalacji fotowoltaicznych zasilających pompownie wody i przepompownie ścieków oraz budynki użyteczności publicznej w 97,8 % pokryte zostanie ze środków pozyskanych przez Miasto Limanowa z Funduszu „Polski Ład”.

Realizacja prac ruszy po podpisaniu umów z Wykonawcami.

 

Wróć do góry