Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 28 kwietnia godz.11:00

W piątek 28 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się  LXXVIII Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok

B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040

C. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokali użytkowych o powierzchniach 12 m2 oraz 136,40 m2 położonych w Limanowej przy ulicy Rynek 3

D. w sprawie przyznania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa

 1. Inicjatywy uchwałodawcze.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                      /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

 

 

Wróć do góry