Deklaracja dostępności
O mieście

Wybrano Wykonawcę rozbudowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX zostało wybrane na Wykonawcę zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa głównej sieci magistrali wodociągowej w Mieście Limanowa”. Inwestycje realizowane będą ze środków, pozyskanych przez Miasto Limanowa w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 8 milionów złotych.

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonania rozbudowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia.

W postępowaniu dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej udział wzięły trzy oferty: Firmy Handlowo-Usługowej ERMONT z Męciny, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX z Limanowej  i Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z.o.o. z Tarnowa.

Firmie ERMONT i Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud przyznano mniejszą ilość punktów w kryterium dotyczącym ceny, a wybrany Wykonawca zadania – PPUH WOLIMEX zrealizuje prace za kwotę 4 229 355,00 zł.

Zadanie związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej wykonywane będą w rejonie ulic:
Polnej, Mordarskiej, Bystrej i Akacjowej, Zadziele, Owocowej, Biedronia i Grunwaldzkiej, J. Marka, Beskidzkiej i Braci Słupskich, Słonecznej, Partyzantów, Ceglarskiej i Granicznej, Zarębki, Gajowej i Łąkowej.

W postępowaniu dot. przebudowy sieci wodociągowej udział wzięły dwie oferty: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX z Limanowej oraz Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z.o.o. z Tarnowa – któremu przyznano mniejszą ilość punktów w kryterium dotyczącym ceny. Przebudowę sieci wodociągowej PPUH WOLIMEX wykona za kwotę 3 218 910,00 zł.

Zadanie związane z przebudową sieci wodociągowej wykonywane będą w rejonie ulic:
Tarnowskiej, Piłsudskiego, Kopernika, Jana Pawła II, Mordarskiego, J. Marka, Z. Augusta, Z. Augusta do zbiornika, Reymonta, Piłsudskiego do Szpitala, Piłsudskiego do bloków mieszkalnych, Targowej, Zarębki, Ceglarskiej, Witosa oraz Pompowni przy ul. Piłsudskiego i ul. Kasprowicza.

Realizacja robót ruszy po podpisaniu umów z Wykonawcą.

Wróć do góry