Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

W marcu odbiór wielkogabarytów – wcześniej konieczne jest zgłoszenie odpadów do odbioru

Zbliżają się terminy wywozu wielkogabarytów. Przypominamy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych CO NAJMNIEJ NA TRZY DNI PRZED TERMINEM ODBIORU  należy telefonicznie zgłosić do  MZGKiM.

UWAGA ! – wielkogabaryty nie zgłoszone  – nie będą odbierane!

W marcu na terenie Miasta Limanowa – z podziałem na poszczególne strefy – odbierane będą w sześciu terminach odpady wielkogabarytowe z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Mieszkańcy chcąc by odpady wielkogabarytowe zostały odebrane co najmniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem odbioru, powinni zgłosić to do MZGKiM Zakładu Oczyszczania Miasta – dzwoniąc pod nr tel. pod nr tel. 18 337 28 89.

Pierwszy marcowy termin odbioru wielkogabarytów to 10 marca  obejmuje on I, II i VII strefę terenu Miasta Limanowa. Kolejne terminy dla poszczególnych stref to 13, 16, 20, 23, 27 i 31 marca.

Przypominamy, że codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 czynny jest Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Moczarki w Limanowej, gdzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, osobistym lub e-mailowym z nieruchomości mieszkalnych z terenu Miasta Limanowa przyjmowane są odpady takie jak: zużyte opony, gruz budowlany, materiały rozbiórkowe, chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, meble oraz odpady ulegające biodegradacji.

Koszty transportu do Selektywnego Punktu Odpadów we własnym zakresie pokrywa oddający odpady. Z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów kontaktować się można pod nr tel.: 18 264 65 58, lub mailowo oczyszczalnia@mzgkim.limanowa.pl 

Bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych przysługuje tylko właścicielom nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe oraz te, których właściciele zadeklarowali brak mieszkańców i nie uiszczają opłat za odpady  – pozbywają się odpadów odpłatnie.

Wróć do góry