Deklaracja dostępności
O mieście

Spotkanie władz miasta z delegacją Miasta Partnerskiego Dolny Kubin

We wtorek 28 marca w Urzędzie Miasta Limanowa odbyło się polsko-słowackie spotkanie. Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda gościł delegację z miasta partnerskiego Dolny Kubin, której przewodniczył Wiceburmistrz Matúš Lakoštík.

Podczas spotkania w którym uczestniczył także Zastępca Burmistrza Wacław Zoń omówiono możliwości wspólnego wnioskowania na realizację projektów w ramach środków przeznaczonych na rozwój pogranicza polsko- słowackiego oraz wymieniono się wstępnymi propozycjami dotyczącymi wspólnych działań samorządów w ramach słowacko -polskich europrojektów.

Warto wspomnieć, że w tym roku mijają 54 lata od podpisania umowy dotyczącej współpracy samorządów. Okres ten zaowocował udaną realizacją rozliczonych projektów transgranicznych, wzajemną wymianą doświadczeń oraz realizacją wspólnych przedsięwzięć na wielu płaszczyznach społeczno- kulturalnych.

Wróć do góry