Deklaracja dostępności
O mieście

Odbyły się walne zebrania jednostek OSP podsumowujące działalność w 2022 roku

W sobotę 4 marca w remizie OSP Limanowa oraz remizie OSP Łososina Górna odbyły się walne zebrania sprawozdawcze za rok 2022. W trakcie zebrań podsumowano działalność ratowniczą i społeczną jednostek, przedstawiono sprawozdania finansowe, a także omówiono plany na 2023 rok.

Zebrania, w których z ramienia Miasta Limanowa uczestniczyli Z-ca Burmistrza Miasta Wacław Zoń oraz Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz,  były okazją do złożenia Druhnom i Druhom podziękowań za zaangażowanie, pracę oraz poświęcony czas na rzecz rozwoju jednostek. Strażacy słowa podziękowania skierowali do osób wspierających działania jednostek w tym m.in. sponsorów.

Galeria

Wróć do góry