Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Odbyła się XXI edycja Konkursu Recytatorskiego „Maria Konopnicka na wesoło”

W dniach 7 i 8 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 im. Marii Konopnickiej miał miejsce XXI Szkolny i Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski „Maria Konopnicka na wesoło”. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Brało w nim udział aż 86 uczniów ze szkół noszących imię Marii Konopnickiej, którzy przyjechali wraz ze swoimi opiekunami z różnych powiatów.   

Celem konkursu było poszerzanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie zdolności recytatorskich i upowszechnienie kultury żywego słowa wśród uczniów, a także przybliżenie im sylwetki Marii Konopnickiej oraz zachęcenie do poznawania jej twórczości.

Dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz, wspomagając się rekwizytami, stosowną mimiką, odpowiednią modulacją głosu i pięknym strojem. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci, był bardzo wysoki. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, ponieważ wszyscy uczestnicy zaprezentowali się od jak najlepszej strony. Uczniowie zauroczyli jury piękną sztuką recytacji i  fenomenalną pamięcią. W przerwie, kiedy obradowała komisja konkursowa, dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych przy muzyce, które zapewniły im uczennice z wolontariatu.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach :

Kategoria I etap szkolny: klasy I – III szkoły podstawowej:

I MIEJSCE :

Anna Majewska kl. I

Witold Golonka kl. II

Tomasz Skrzekut kl. III

Inscenizacja grupowa:

I MIEJSCE     „Stefek Burczymucha” przygotowany przez uczniów kl. 3 c Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr1

Kategoria II etap międzypowiatowy: klasy I – III szkoły podstawowej:

I MIEJSCE  :

Olga Marcisz – Szkoła Podstawowa w Zasadnem

Agnieszka Florek – Szkoła Podstawowa Nr 3 w  Słopnicach

Witold Golonka – Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr1 w Limanowej

II MIEJSCE  :           

Jakub Witowski – Szkoła Podstawowa Żeleźnikowej  Wielkiej

Anna Majewska – Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr1 w Limanowej

Inscenizacja Grupowa:

I MIEJSCE ex aequo zajęły inscenizacje:

„Stefek Burczymucha” przygotowane przez uczniów kl.3 c Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1

 „Parasol” przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zasadnem

II MIEJSCE         

„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej Żeleźnikowej Wielkiej

Dzięki Sponsorom, zarówno dzieci, jak i towarzyszące im osoby, mogły liczyć na poczęstunek. Wszyscy laureaci i uczestniczący w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane również przez Sponsorów, których pozyskały organizatorki konkursu.

Sponsorzy:

Burmistrz Miasta Limanowa

Rada Rodziców przy ZSP Nr 1 w Limanowej

Bogdan Sukiennik Firma „Tik Tak”

Organizatorki konkursu Wiesława Joniec i Agnieszka Zborowska składają serdeczne podziękowania wszystkim wychowawcom, rodzicom oraz członkom jury za współpracę.

 

Galeria

Wróć do góry