Deklaracja dostępności
O mieście

Trwa budowa mostu na ul. Lipowej

Trwają prace nad budową nowego mostu w ciągu ul. Lipowej w Sowlinach. Zadanie realizuje firma „AW BAUTEX” z Nowego Sącza, a jest ono wykonywane przy udziale środków w kwocie 7 mln 100 tys. zł pozyskanych przez miasto z funduszu wsparcia dla gmin górskich.

Firma „AW BAUTEX” dokonała rozbiórki starego mostu  – co rozpoczęło się z końcem czerwca ubiegłego roku, a wraz z rozbiórką mostu na miejscu wykonane zostały prace geodezyjne, przebudowa sieci energetycznej, roboty związane z przygotowaniem fundamentów pod przyczółki podporowe oraz prace drogowe na ul. Lipowej polegające na wykonaniu korytowania, ułożeniu warstw podbudowy, wykonaniu kanału technologicznego i chodników od skrzyżowania do ronda na drodze krajowej, a następnie montaż koszy siatkowo kamiennych zabezpieczających koryto rzeki na długości przyczółków, betonowanie korpusu prawej podpory mostu i roboty zbrojeniowo szalunkowe na lewym korpusie podpory oraz roboty betonowe łuków mostu.

Do końca lutego br. wykonane ma zostać deskowanie, zbrojenie i betonowanie łuku mostu od strony górnej wody, podbudowa pod rusztowanie łuku od strony dolnej wody, betonowanie ciosów podłożyskowych i montaż łożysk.

Powstanie nowego mostu wyniesie 12 mln 389 tys. zł, przy udziale środków  w wysokości 7 mln 100 tys. zł pozyskanych przez miasto z funduszu wsparcia dla gmin górskich.

Galeria

Wróć do góry