Deklaracja dostępności
O mieście

Prace nad budową mostu pomiędzy ulicami J. Marka i Sikorskiego rozpoczęte

Ruszyły prace związane z budową nowego mostu pomiędzy ulicą Józefa Marka, a ulicą Sikorskiego. Wykonawcą największego z zadań realizowanych w ramach pozyskanych przez Miasto Limanowa środków z Funduszu „Polski Ład” w kwocie 30 mln zł jest Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne BUDMOST z Laskowej. Koszt inwestycji to 13 mln 284 593,36 zł.

Oprócz budowy mostu w ramach środków pozyskanych z Polskiego Ładu wykonanych zostanie na terenie miasta Limanowa remont 50 odcinków dróg. Umowy na wykonanie zadań z poszczególnymi wykonawcami podpisane zostały 22 grudnia 2022 roku, a wykonanie zadań drogowych zaplanowano na 15 września 2025 roku.

Przebudową i budową dróg: ul. A. Asnyka, ul. S. Wyspiańskiego, ul. E. Orzeszkowej, ul. B. Prusa, ul. H. Modrzejewskiej i ul. Zarębki oraz ul. Metalowców, ul. Bujaka, ul. Moczarki, ul. Skrudlak zajmie się Firma Handlowo Usługowa KADBUD z Mszany Dolnej. Koszt realizacji zadań drogowych to 1 mln 743 735,24 zł.

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i budową: ul. Biedronia, ul. Grunwaldzka, ul. Ks. Łazarskiego, ul. Potok, ul. Kusocińskiego, ul. Jońca, ul. Ogrodowa, ul. Krótka, ul. Topolowa, ul. Górszczyka, ul. Marsów – etap I, ul. Marsów – etap II realizować będzie ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Kamienicy. Wartość robót to 5 mln 975 376,50 zł.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o. z Limanowej  za kwotę 15 mln 057 373,62 zł wykona przebudowę i budowę: ul. Węgrzynowicza – etap 1, ul. Węgrzynowicza – etap 2, ul. Kamienna – etap 2, ul. Moczarki – etap 1, ul. Dębowa, ul. Paderewskiego w km 0+340 – 0+523, ul. Ks. J. Rachwała, ul. Łąkowa, ul. Gajowa, przedłużenie ul. Mickiewicza, połączenie ul. Mickiewicza z DK28,  ul. Graniczna – etap 1, ul. Graniczna – etap 2, ul. Graniczna – etap 3, ul. Wierzbowa od DK28 do Szpitala, ul. Gawrona – etap 1, ul. Gawrona – etap 2, ul. Leśna, ul. Paderewskiego w km 0+000 – 0+337, ul. Paderewskiego w km 0+527 – 0+904, ul. Szymanowskiego, ul. Mordarska, ul. Armii Krajowej, ul. Narutowicza, ul. Nowa, ulica na dz. ew. 253/14, połączenie ul. S. Moniuszki z ul. Pogodną, ul. Wiejska – etap 1, ul. Wiejska – etap 2, ul. Mordarskiego, ul. Kopernika – Targowa, ul. B. Czecha, ul. Bp Bednarczyka.

Łączny koszt wszystkich zadań drogowych wyniesie 36 mln 061 078 72 zł. Inwestycje w kwocie 30 mln zł pokryte zostaną w ramach środków pozyskanych przez Miasto Limanowa z pierwszego naboru Funduszu „Polski Ład”, natomiast pozostała kwota związana z realizacją zadań pochodzić będzie z budżetu miasta.

Galeria

Wróć do góry