Deklaracja dostępności
O mieście

Pierwszą rocznicę działalności świętował Klub „Centrum Aktywności Seniora”

Klub „Centrum Aktywności Seniora” działający przy Limanowskim Domu Kultury podsumował  pierwszy rok działalności. Życzenia członkom Klubu złożyli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Urszula Nowogórska, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz oraz Magdalena Szczygieł – Smaga – Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury.

W pierwszej części spotkania  Helena Michałek przedstawiła cel i zakres działalności Klubu oraz omówiła zrealizowane w ciągu pierwszego roku działalności wydarzenia. Całość dopełniła prezentacja zawierająca fotografie z poszczególnych warsztatów, wycieczek oraz z realizacji projektu pt. „Wspólnie tworzymy naszą przestrzeń”.

Po prezentacji odbył się pokaz filmu „Kwartet”.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są TUTAJ

Klub „Centrum Aktywności Seniora” to przestrzeń przeznaczona dla osób starszych, w której mogą się one spotykać, spędzać wspólnie czas, rozwijać własne pasje, a poprzez udział w szkoleniach i warsztatach nabywać nowe umiejętności.

Do zadań Klubu należy w szczególności:
1)    zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
2)    stworzenie możliwości rozwijania własnych pasji,
3)    zagospodarowanie czasu wolnego,
4)    przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia cyfrowego,
5)    budowanie więzi międzypokoleniowej.

Główną ideą powstania tego miejsca jest pragnienie integrowania i aktywizacji seniorów miasta i gminy Limanowa. Szczegółowe informacje dot. działalności Klubu znajdują się TUTAJ

Galeria

Wróć do góry