Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Na dzień 26 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000 został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę części działki ewid. nr 758 obr 7 m. Limanowa o powierzchni 72 m2, stanowiącej własność Miasta Limanowa położonej przy ul. Marsów w Limanowej z przeznaczeniem na polepszenie działki siedliskowej. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW NS1L/00021351/5.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 02.02.2023 r. do dnia 09.02.2023 r.

Wróć do góry