Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Lokalny Punkt Pomocy w Limanowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że Stowarzyszenie Pomoc Osobom Pokrzywdzonym „Nadzieja” z siedzibą w Gorlicach realizuje zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Przedmiotowe zadania realizowane są zgodnie z obowiązującą umową do 31.12.2025 r. w Okręgowym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Sączu i w czterech Lokalnych Punktach Pomocy w: Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu i Zakopanem, tj.:

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Sączu
  Adres: ul. Św. Kunegundy 62; 33-300 Nowy Sącz; tel.: 530 790 004 lub 534 800 062.
 1. Lokalny Punkt Pomocy w Gorlicach
  Adres: ul. Piłsudskiego 8/23; 38-300 Gorlice; tel.: 530 790 040
 1. Lokalny Punkt Pomocy w Limanowej
  Adres: ul. Piłsudskiego 20; 34-600 Limanowa; tel.: 794 001 245
 1. Lokalny Punkt Pomocy w Nowym Targu
  Adres: ul. Krzywa 19b; 34- 400 Nowy Targ; tel.: 794 001 608
 1. Lokalny Punkt Pomocy w Zakopanem
  Adres: ul. Jagielońska 7; 34-500 Zakopane; tel.: 794 001 866

Oferowane formy bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich bliskich to. m.in.:

 • Pomoc osoby pierwszego kontaktu w ramach dyżurów pełnionych w Ośrodku i Lokalnych Punktach,
 • Pomoc specjalistów, w tym: pomoc prawna, usługi mediatora, pomoc psychologiczna i psychoterapia,
 • Pomoc materialna, w tym m. in. pokrywanie świadczeń zdrowotnych, leków, pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, pokrywanie kosztów żywności, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Wróć do góry