Deklaracja dostępności
O mieście

Konferencja naukowa poświęcona Wincentemu Gawronowi odbyła się w I LO w Limanowej

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej odbyła się konferencja „Wincenty Stanisław Gawron – człowiek wolności. W 115 rocznicę urodzin”. Konferencję zorganizowali I LO w Limanowej oraz Damian Król, a wydarzenie odbyło się pod Patronatem Burmistrza Miasta Limanowa.

Pochodzący ze Starej Wsi pod Limanową Wincenty Gawron to artysta plastyk, autor m.in. projektów witraży w limanowskiej bazylice, w czasie II wojny światowej zaangażowany w działalność konspiracyjną organizacji Związek Czynu Zbrojnego. Aresztowany, trafił do KL Auschwitz, gdzie poznał Witolda Pileckiego, z którym współpracował w ramach Tajnej Organizacji Wojskowej, a w maju 1942 r. uciekł z obozu. Dalej działał w konspiracji, brał udział w powstaniu warszawskim, a po wojnie uciekł na Zachód i zamieszkał w USA. Zaangażowany w przypominanie o postaci Witolda Pileckiego, napisał książkę „Ochotnik do Oświęcimia”.

Uchwałą Nr LV.361.22. z dnia 25 marca 2022 roku Wincenty Stanisław Gawron pośmiertnie odznaczony został przez Radę Miasta Limanowa Tytułem i Medalem „Honorowy Obywatel Miasta Limanowa” w dowód uznania za działalność patriotyczną, społeczną i artystyczną na rzecz Miasta Limanowa.

Prelegentami w trakcie konferencji byli:
Zastępca Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr Michał Wenklar – „Polskie Państwo Podziemne i podziemie powojenne na Ziemi Sądeckiej”,
Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – „Witold Pilecki i Wincenty Gawron: przyjaźń i pamięć”,
historyk i regionalista Karol Wojtas –„Wincenty Stanisław Gawron – życie rodzinne i działalność w Służbie Ojczyzny”
oraz
prof. dr hab. Józef Szymon Wroński UPJPII w Krakowie – „Witraże projektu Wincentego Gawrona – kościół parafialny w Paszynie” .

Podczas wydarzenia miała również miejsce projekcja fragmentu filmu „Rotmistrz” w reżyserii Tadeusza Pawlickiego.

Z ramienia Miasta Limanowa w konferencji uczestniczyły Joanna Michalik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej oraz Lidia Marek – Jurkowska – kustosz Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.​

Galeria

Wróć do góry