Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. usuwania skutków opadów śniegu

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał Komunikat w związku z licznymi interwencjami PSP dotyczącymi usuwania skutków opadów śniegu.

Treść komunikatu skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dostępny TUTAJ

Wróć do góry