Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Innowacje w Miejskim Przedszkolu nr 2

Na zdjęciu dzieci z Miejskiego Przedzkola nr 2 podczas zajęć realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej

W Miejskim Przedszkolu nr 2 w Limanowej realizowane są innowacje mające służyć nauczycielom pracującym z dziećmi w wieku przedszkolnym w przybliżeniu dziecku dziejów własnego regionu, kultywowaniu tradycji rodzinnych i regionalnych oraz mające wdrażać dzieci do samodzielnego i efektywnego organizowania sobie czasu na świeżym powietrzu.

W grupach III i V realizowana jest innowacja pt. „Limanowa- moja mała ojczyzna” – chodzi o znajomość środowiska przyrodniczego oraz środowiska zamieszkania, ludowej gwary, starych zwyczajów i obrzędów, tańców i przyśpiewek, legend, strojów ludowych zabytkowych budynków. Jest ona bazą doznania otaczającego świata. Ma ona na celu przekazaniu dzieciom podstawowej wiedzy o tradycji kulturze własnego regionu, ma ona także na celu aktywizować poznawczo najmłodszych, rozwijać ich zdolności twórcze, uwrażliwiać na piękno otaczającej przyrody, uczyć szacunku do ochrony przyrody, kształtować postawę dumy i poszanowania dla kulturalnej ostoi swojego regionu.

Na zdjęciu dzieci z Miejskiego Przedzkola nr 2 podczas zajęć realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej

W grupie I i II realizowana jest innowacja pt. „Wesoła zabawa na świeżym powietrzu”. Głównym celem innowacji jest zaszczepienie w dzieciach chęci tworzenia z materiałów przyrodniczych, czerpania inspiracji z otaczającego je świata, poszukiwania możliwości zorganizowania sobie i innym ciekawej, radosnej zabawy, pełnej wartości rozwojowej, a nie tylko aktywności ruchowej. Wynikiem podjętej w ramach innowacji aktywności ma być wzmocnienie poczucia kompetencji i rozwój dziecięcej autonomii, przejawianej m.in. w zwiększonej umiejętności organizowania sobie czasu wolnego, poczucia sprawstwa czy też w rozwiniętym poczuciu samodzielności.
Przebieg innowacji to cykl zabaw na świeżym powietrzu połączonych z tworzeniem ciekawych prac, dzieł według pomysłu dzieci.

Galeria

Wróć do góry