Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

II nabór wniosków na zakup węgla na preferencyjnych zasadach – DRUK WNIOSKU na 2023 rok

Informujemy, że Miasto Limanowa rozpoczęło II nabór wniosków na zakup paliwa stałego na preferencyjnych warunkach. 

Wnioski mogą składać mieszkańcy Miasta Limanowa, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali źródło węglowe.

Cena tony węgla wynosić będzie nie więcej niż 2 tysiące złotych brutto, a jedno gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden wniosek o zakup preferencyjny.

Uwaga – osoby, które w I turze składania wniosków w 2022 roku złożyły zapotrzebowanie na węgiel również na 2023 rok, proszone są o PONOWNE ZŁOŻENIE WNIOSKU W II turze (na 2023 rok), na nowym druku wniosku, który jest do pobrania TUTAJ

Procedura zakupu węgla w II turze jest taka sama jak w I turze tj.:

  1. Złożenie wniosku.
  2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Miasta.
  3. Informacja telefoniczna do wnioskodawcy z Urzędu, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla.
  4. Wydanie przez Urząd Miasta Limanowa zaświadczenia uprawniającego do odbioru węgla we wskazanym punkcie wprowadzającym węgiel do sprzedaży.
  5. Odbiór węgla przez wnioskodawcę, we wskazanym punkcie.

Wniosek można:

  • uzupełnić i złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 (w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00 ; od wtorku do czwartku w godz. 7.30-15.30 ;  w piątki w godzinach od 7.30-14.00),
  • przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP),
  • cała korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym,
  • wniosku nie można złożyć telefonicznie,
  • wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.

Koszt zakupu węgla to maksymalnie 2000 zł brutto za tonę. Cena węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Miasto do gospodarstwa domowego. Istnieje możliwość odbioru węgla własnym środkiem transportu lub transportem zaoferowanym przez skład węgla wg ustalonej indywidualnie stawki.

Złożony wniosek rozpatrzony zostanie niezwłocznie. W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia. Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie, mailem lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia wniosku. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, osoba z Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku,  celem potwierdzenia poprawności wniosku i przekazania informacji o potrzebie ponownego skontaktowania się z Urzędem w celu odbioru zaświadczenia uprawniającego do odbioru węgla we wskazanym punkcie wprowadzającym węgiel do sprzedaży.

Informujemy, że w pierwszej kolejności (z początkiem stycznia 2023 r.) węgiel przydzielany będzie osobom, które jeszcze w I turze w 2022 roku złożyły wnioski, jednak z powodu braku dostaw – węgla nie otrzymały. Następnie węgiel odebrać będą mogły osoby, które wnioski złożą w II turze (obecny nabór wniosków).

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych węgiel sprzedawany jest w dwóch transzach: do 31 grudnia 2022 r. i od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Łącznie można zakupić do 3 ton opału na 1 gospodarstwo domowe (maksymalnie po 1,5 tony w każdym okresie, z tym że niezakupiony węgiel przechodzi na drugi okres).

Wróć do góry