Deklaracja dostępności
O mieście

Gratulacje dla chóru „Canticum Iubilaeum” z okazji 25-lecia działalności

W sobotę 21 stycznia Chór Mieszany „Canticum Iubilaeum” uroczyście obchodził Jubileusz 25-lecia  działalności. W Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej miał miejsce jubileuszowy koncert chóru, a po nim Msza Święta. Uroczystość była okazją do złożenia gratulacji oraz wręczenia odznaczeń miejskich przyznanych członkom chóru przez Radę Miasta Limanowa.

Chórzystom, którzy w bazylice wykonali dwuczęściowy koncert dyrygował Marek Michalik, z muzyką na organach wystąpił Piotr Michalik – organista i akompaniator student Akademii Muzycznej w Krakowie, a koncert uświetniła Katarzyna Tarkowska – wokalistka, flecistka, pedagog muzyk sesyjny absolwentka Akadem Muzycznej w Krakowie. Po koncercie Mszę Św. z okazji jubileuszu w intencji członków chóru odprawił ks. Prałat dr Wiesław Piotrowski Proboszcz Bazyliki Limanowskiej.

Po mszy św. przyszedł czas na część oficjalną – gratulacje i podziękowania. Z okazji obchodzonego Jubileuszu słowa uznania i podziękowania za wieloletnią działalność artystyczną skierowali do chórzystów na ręce Prezesa chóru Leszka Pieniążka oraz Wiceprezesa chóru Małgorzaty Biedy Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda i Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, dziękując za zaangażowanie i obecność w życiu kulturalnym i społecznym miasta.

Następnie miało miejsce wręczenie odznaczeń miejskich przyznanych przez Radę Miasta Limanowa członkom chóru w dowód uznania za wspieranie przedsięwzięć służących promocji miasta.   Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz odczytała treści uchwał Rady Miasta Limanowa, na podstawie których członkowie chóru: GENOWEFA DROŻDŻAK, KRYSTYNA TOKARCZYK i GRZEGORZ KĄDZIOŁKA odznaczeni ostali Tytułem i medalem „Przyjaciel Miasta Limanowa”.

Do wszystkich chórzystów z okazji srebrnego jubileuszu władze miasta skierowały życzenia kontynuowania śpiewaczej pasji oraz wielu sukcesów  w kolejnych latach działalności.

 

Galeria

Wróć do góry