Deklaracja dostępności
O mieście

Druhowie z OSP Limanowa podnieśli swoje kwalifikacje w ramach konkursu Narodowego Instytutu Wolności

W minionym 2022 roku strażacy z OSP Limanowa zrealizowali zadanie pn. „Wzmocnienie kompetencji strażaków ochotników OSP Limanowa poprzez udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje” w konkursie Narodowego Instytutu Wolności w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Dzięki pozyskanemu w ramach konkursu dofinansowaniu w kwocie 9 980,00 zł 16 strażaków podniosło swoje kwalifikacje na szkoleniach.

Jednym z takich szkoleń był „survival strażacki”. Omawiane tematy dotyczyły m.in.

– przygotowanie sprzętu do pracy w „trudnej strefie” w pożarach wewnętrznych,

– sytuacji awaryjnych (awarii aparatu powietrznego itp.),

– algorytmu wzywania pomocy przez strażaka,

– tor przeszkód symulujący poruszanie się oraz ewakuację z „trudnej strefy”

– poszukiwanie i ewakuacja poszkodowanego strażaka z miejsc trudno dostępnych.

Drugie szkolenie dotyczyło udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy i było szerokim rozszerzeniem szkolenia z pierwszej pomocy, pozwalającym przy użyciu specjalistycznego sprzętu na prowadzenie czynności ratunkowych przy osobie poszkodowanej w strefie niebezpiecznej.

Profesjonalne szkolenia druhów z OSP przeprowadziły firmy Fire Trap z Warszawy oraz KURS MED z Nowego Sącza.

Galeria

Wróć do góry