Deklaracja dostępności
O mieście

99 920,00 zł dla Miasta Limanowa w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”

Miasto Limanowa przystąpiło do udziału w projekcie „Dostępny samorząd – granty” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pomiędzy Miastem Limanowa a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  W ramach projektu Miasto otrzymało grant w wysokości 99 920,00 zł.

Miasto Limanowa dzięki otrzymanemu wsparciu planuję poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Limanowa dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W ramach otrzymanego wsparcia jest zaplanowana poprawa dostępności architektonicznej poprzez kontrastowe oznaczenie stopni na schodach, dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami, zakup 2 sztuk krzeseł do wypoczynku, zakup otwieracza do drzwi bez użycia dłoni montowanego na klamkach; poprawa dostępności komunikacyjno-informacyjnej poprzez zakup przenośnej pętli indukcyjnej, zestawów kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi, zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym, zestawu komputerowego z dwoma monitorami i kamerami przystosowanego do usługi tłumacza języka migowego on-line, zakup trzech sztuk tabletów jako urządzenia z dostępem do tłumacza języka migowego, elektronicznej tablicy informacyjnej przystosowanej do ciągłej pracy wraz z systemem zarządzania wyświetlaną treścią, zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym do 500m2; 10 sztuk ramek do podpisów, tyflomapy dużej stojącej, dzwonka przywołującego do tyflomapy, wykonania oznaczeń za pomocą piktogramów, przygotowana wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania.

 

Wróć do góry