Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 22.12.2022 roku do dnia 12.01.2023 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dotyczy dzierżawy części działki ewid. nr 8/4, 7/1 obr 6 m. Limanowa o pow. 38 m2 pod wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego do działek ewid. nr 9/7, 9/14, 9/15, 9/16, 10/4, 10/5, 11/3, 13/14, 1033/57, 1033/58 obr 6 m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy spółki N.O.W.I. sp. z o.o.  

Pliki do pobrania

Wróć do góry