Deklaracja dostępności
O mieście

Umowy na budowę nowego mostu oraz remont 50 odcinków dróg podpisane

W czwartek 22 grudnia w Urzędzie Miasta Limanowa miało miejsce podpisanie umów z Wykonawcami remontów 50 odcinków dróg oraz budowy nowego mostu pomiędzy ulicami J. Marka i Sikorskiego – zadań realizowanych w ramach pozyskanych środków pozyskanych przez Miasto Limanowa w ramach pierwszego naboru Funduszu „Polski Ład” w kwocie 30 mln zł.

Umowy z Wykonawcami poszczególnych zadań drogowych z ramienia samorządu podpisał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ireny Gawlik. Przy podpisaniu umów obecny był także Wiceburmistrz Miasta Limanowa Wacław Zoń, Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Limanowa Stanisław Gorczowski i Inspektor ds. zamówień publicznych Agnieszka Dominik.

Wykonawcą największego z zadań – budowy mostu pomiędzy ulicami J. Marka i Sikorskiego (zadanie 14) będzie Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne BUDMOST z Laskowej, które reprezentował Rafał Jędrzejek. Koszt inwestycji to 13 mln 284 593,36 zł.

Przebudową i budową dróg : ul. A. Asnyka, ul. S. Wyspiańskiego, ul. E. Orzeszkowej, ul. B. Prusa, ul. H. Modrzejewskiej i ul. Zarębki (zadanie nr 5) oraz ul. Metalowców, ul. Bujaka, ul. Moczarki, ul. Skrudlak (zadanie nr 7) zajmie się Firma Handlowo Usługowa KADBUD z Mszany Dolnej, którą reprezentował Kazimierz Dudzik. Koszt realizacji zadań drogowych to 1 mln 743 735,24 zł.

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i budową: ul. Biedronia, ul. Grunwaldzka, ul. Ks. Łazarskiego (zadanie nr 11) ul. Potok, ul. Kusocińskiego, ul. Jońca, ul. Ogrodowa, ul. Krótka (zadanie nr 12), ul. Topolowa, ul. Górszczyka, ul. Marsów – etap I, ul. Marsów – etap II (zadanie nr 13) realizować będzie ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Kamienicy. Umowę z ramienia Spółki podpisał Prezesa Zarządu Grzegorz Zając. Wartość robót to 5 mln 975 376,50 zł.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o. z Limanowej  zaprojektuje i wykona przebudowę i budowę: ul. Węgrzynowicza – etap 1, ul. Węgrzynowicza – etap 2, ul. Kamienna – etap 2, ul. Moczarki – etap 1, ul. Dębowa (zadanie nr 1), ul. Paderewskiego w km 0+340 – 0+523, ul. Ks. J. Rachwała, ul. Łąkowa, ul. Gajowa (zadanie nr 2), przedłużenie ul. Mickiewicza, połączenie ul. Mickiewicza z DK28 (zadanie nr 3),  ul. Graniczna – etap 1, ul. Graniczna – etap 2, ul. Graniczna – etap 3, ul. Wierzbowa (zadanie nr 5) od DK28 do Szpitala, ul. Gawrona – etap 1, ul. Gawrona – etap 2, ul. Leśna (zadanie nr 6), ul. Paderewskiego w km 0+000 – 0+337, ul. Paderewskiego w km 0+527 – 0+904, ul. Szymanowskiego, ul. Mordarska, ul. Armii Krajowej (zadanie nr 7), ul. Narutowicza, ul. Nowa, ulica na dz. ew. 253/14, połączenie ul. S. Moniuszki z ul. Pogodną, ul. Wiejska – etap 1, ul. Wiejska – etap 2 (zadanie nr 8), ul. Mordarskiego, ul. Kopernika – Targowa, ul. B. Czecha, ul. Bp Bednarczyka (zadanie nr 9).

Umowę z ramienia Wykonawcy – Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „LIMDROG” podpisał Prezes Zarządu Maciej Szkarłat. Kwota wykonania zadań drogowych to 15 mln 057 373,62 zł.

Łączny koszt wszystkich zadań drogowych wyniesie 36 mln 061 078 72 zł. Inwestycje w kwocie 30 mln zł pokryte zostaną w ramach środków pozyskanych przez Miasto Limanowa pierwszego naboru Funduszu „Polski Ład”, natomiast pozostała kwota związana z realizacją zadań pochodzić będzie z budżetu miasta.

 Wykonanie robót zakończyć ma się do dnia 15 września 2025 r.

Galeria

Wróć do góry