Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 29 grudnia godz.10:00

W czwartek 29 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się LXX Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok
  B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040
  C. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2023 rok
  D. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040
  E. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa

10. Inicjatywy uchwałodawcze.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                        /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

Wróć do góry