Deklaracja dostępności
O mieście

Rozbudowa remizy OSP Limanowa i zakup umundurowania dla OSP Łososina Górna w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”

9 grudnia w remizie OSP Limanowa miał miejsce odbiór prac związanych z rozbudową budynku remizy oraz  przekazanie umundurowania strażakom z OSP Łososina Górna. Rozbudowę remizy OSP Limanowa oraz zakup odzieży bojowej dla OSP Łososina Górna zrealizowano w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Pierwszy etap prac związanych z rozbudową remizy OSP Limanowa dotyczył dobudowy garażu na samochody, co zrealizowano za kwotę blisko 124 tys. zł, przy udziale środków otrzymanych w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” w wysokości 45 tys. zł. Dla OSP Łososina Górna zakupione zostało umundurowanie za łączną kwotę nieco ponad 15 tys. zł, przy udziale środków w wysokości 6 tys.560 zł otrzymanych w ramach konkursu.

W odbiorze prac i przekazaniu sprzętu strażakom wziął udział Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda i radny Miasta Limanowa Piotr Zoń.

Galeria

Wróć do góry