Deklaracja dostępności
O mieście

Powstała dokumentacja geologiczno-inżynierska stabilizacji osuwiska przy ul. Bystrej

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zatwierdził wykonaną przez Firmę „GeoVis”  dokumentację geologiczno – inżynierską dla zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 129207 wraz z odbudową drogi – ul. Bystra w Limanowej.

Dokumentacja została wykonana z udziałem dofinansowania budżetu Województwa Małopolskiego  w wysokości 43 920,00 zł, przy całkowitej wartości zadania wynoszącej 54 900,00 zł.

Teraz Miasto Limanowa zwróci się do Wojewody o przyznanie środków na kolejny etap, którym będzie wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej. Następnie wyłoniony zostanie jej Wykonawca, a kolejno po tym ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie właściwych robót związanych z zabezpieczeniem osuwiska i odbudowa drogi.

Wróć do góry