Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Podsumowanie 2022 roku przez Małopolskich Terytorialsów

2022 rok był pełen wyzwań dla Małopolskich Terytorialsów. W tym trudnym czasie żołnierze 11 MBOT podejmowali działania w ramach operacji „Silne Wsparcie” oraz „Niezawodna Pomoc”. Brygada realizowała szkolenia rotacyjne, powołania na szkolenia podstawowe i wyrównawcze, prowadziła kursy i szkolenia, brała udział w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Rośniemy w siłę!
W 2022 roku Brygada zrealizowała 6 powołań na szkolenie podstawowe (16 dni) i 5 powołań na szkolenie wyrównawcze (8 dni). Z każdym powołaniem 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej biła własne rekordy – najwięcej ochotników zostało powołanych w listopadzie (228 osób). W ciągu roku w szeregi Brygady wstąpiło ponad 1000 osób i obecnie 11 MBOT liczy blisko 1900 żołnierzy.

Pomagamy!
W 2022 roku 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej realizowała operacje „Silne Wsparcie”, głównym celem której jest pomoc lokalnym społecznościom z rejonów przygranicznych, a także wsparcie Straży Granicznej w realizacji zadań z zakresu ochrony granicy państwowej przed zagrożeniami o charakterze hybrydowym. Wraz z początkiem wojny w Ukrainie, Brygada rozpoczęła realizację operacji „Niezawodna Pomoc” podczas której żołnierze byli zaangażowani we wsparcie dla wojewodów, samorządów oraz instytucji odpowiedzialnych za pomoc uchodźcom z Ukrainy, służyli w systemie zmianowym przez 24 godziny na dobę w puntach recepcyjnych i informacyjnych m.in. na dworcu w Krakowie i w Olkuszu, w  Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim i Tauron Arenie.

Szkolimy się!

W minionym roku Małopolscy Terytorialsi uczestniczyli w różnego rodzaju kursach i szkoleniach z zakresu ratownictwa medycznego, pożarowego i wodnego, SERE B, a także zawodach. W sierpniu reprezentanci 11 MBOT zdobyli II miejsce w zawodach marszowych na szlaku Pierwszej Kompanii Kadrowej. W październiku reprezentacja 11 MBOT wzięła udział w zawodach użyteczno-bojowych pk. ,,SARGARIGOK VONUALASA 2022” w m. Békéscaba, zdobywając w nich puchar i złote medale za pierwsze miejsce. W zawodach pływackich w Zegrzu żołnierze zajęli I miejsce w konkurencji na 50 i na 100 metrów stylem grzbietowym, a na konferencji naukowo-szkoleniowej MIL MED CHALLENGE 2022, która była połączona z warsztatami oraz zawodami taktycznego ratownictwa medycznego i żołnierze zajęli III miejsce wśród polskich drużyn.

Współpracujemy!

Rok 2022 był bardzo owocny jeśli chodzi o  współpracę i szereg porozumień o współdziałaniu na mocy których zostały sformułowane dwa nowe bataliony lekkiej piechoty – 113 blp w Tarnowie i 114 blp w Limanowej. Także Brygada kontynuowała współpracę z Państwową Strażą Pożarną, Komendą Wojewódzką Policji, Karpackim Oddziałem Straży Granicznej, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica i  Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. 11 MBOT także nawiązała współpracę z 2 Pułkiem Obrony Terytorialnej, który jest węgierskim odpowiednikiem WOT, Polską Grupą Energetyczną Dystrybucja oraz zawarła umowę na budowę kompleksu ćwiczeniowo-szkoleniowego na potrzeby 114 blp w Limanowej. Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju Brygady było powstanie Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z psami, docelowo grupa ma celu wsparcie odpowiedzich służb w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych i wyznaczaniu terenu do przeszukania.
Na początek 2022 roku 11 MBOT przygotowała II część projektu „Ferie z 11 MBOT”, który zakończy się 11 lutego uroczystą przysięgą wojskową i kolejne powołania na szkolenia podstawowe i wyrównawcze.
Aby dołączyć do szeregów 11 Małopolskiej Brygady OT, wystarczy skontaktować się z rekruterem za pośrednictwem strony: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/ lub odwiedzić najbliższe Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR).

Galeria

Wróć do góry