Deklaracja dostępności
O mieście

Kolędnicy z Zespołu „Limanowianie” na sesji Rady Miasta

Świąteczna atmosfera w czwartek 29 grudnia zagościła w Urzędzie Miasta Limanowa. Na obrady sesji Rady Miasta zawitali kolędnicy z Zespołu Regionalnego „Limanowianie”, którzy odwiedzili Urząd przynosząc noworoczne życzenia.

„Limanowianie” odśpiewali tradycyjne polskie kolędy, które połączone były z noworocznymi życzeniami szczęścia, zdrowia i pomyślności. We wspólnym kolędowaniu udział wzięli wszyscy uczestnicy obrad  – radni Rady Miasta Limanowa, Burmistrz Miasta Władysław Bieda, Wiceburmistrz Wacław Zoń, Skarbnik Miasta Irena Gawlik oraz kierownicy wydziałów, dyrektorzy jednostek  i przewodniczący zarządów osiedli.

Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz i Burmistrz Władysław Bieda w imieniu wszystkich obecnych na sali uczestników obrad złożyli członkom Zespołu życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku, dziękując za piękne kolędowanie.

Galeria

Wróć do góry