Deklaracja dostępności
Kultura

Wyłoniono laureatów konkursu plastycznego pod nazwą „Patriotyzm Jutra”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej uroczyście podsumowano konkurs plastyczny pod nazwą „Patriotyzm Jutra” w ramach projektu pn.„NASZA Polska – NASZ Hymn”. Konkurs był adresowany do uczniów klas VI-VIII Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych oraz młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie.

Prace plastyczne przedstawiają interpretację hasła „Patriotyzm Jutra”. Powołane jury w składzie: Mariola Kozioł-Rusnarczyk i Marta Sobczak-Piętoń zapoznało się i dokonało oceny 39 prac plastycznych. W dniu podsumowania wszystkich zebranych przywitała Dyrektor Biblioteki Joanna Michalik wraz z komisją konkursową. Następnie wręczono nagrody i dyplomy laureatom, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom za udział. Na zakończenie można było zobaczyć prezentację zawierającą wszystkie prace konkursowe.

Nagrodzeni w konkursie to:

Miejsce I Urszula Mrowca-Kuscorz

Miejsce II Patrycja Czaja

Miejsce II Kinga Grochowska

Miejsce III Aleksandra Hajnold

Wyróżnienia:

Anna Zelek

Maria Kądziołka

Kinga Bajor

Marlena Papież

Dominik Pach

Kinga Opoka

Krzysztof Dutka

Celem konkursu było: utrwalanie ważnych rocznic historycznych (w związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej roku 2022 Rokiem Józefa Wybickiego w 200. rocznicę jego śmierci, w 275. rocznicę urodzin oraz 95 rocznicę ogłoszenia „Mazurka Dąbrowskiego” polskim hymnem narodowym), rozwijanie i promowanie uzdolnień plastycznych uczestników konkursu, kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki uczestników konkursu, integracja osób słyszących z osobami z dysfunkcją słuchu.

Prezentację stworzoną z prac konkursowych można zobaczyć na stronie biblioteki.

Konkurs dofinansowany w ramach projektu „NASZA Polska – NASZ Hymn” z programu „Patriotyzm Jutra” , którego operatorem jest Muzeum Historii Polski. Program realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Galeria

Wróć do góry